Login: Hasło:
   Zapamiętaj mnie w: Portal biznesowy.net
Zarejestruj  |  Zapomniałem hasła
Portal Biznesowy.net dla firm - INTERNET DLA BIZNESU!PROJEKT ANTONI. Polish skills and know-how for export.

Portal Biznesowy.net jest Patronem
 PROJEKT ANTONI.
Polish skills and know-how for export.


Jak wynika z badań TNS OBOP, wiedza przeciętnego Europejczyka na temat Polski i Polaków jest znikoma. Dla przykładu, 72% Brytyjczyków i 62% Francuzów nie wie nic lub bardzo niewiele o naszym kraju.
Inicjatywy rządowe, pozarządowe i obywatelskie przyczyniają się do zmiany komunikacji marki POLSKA oraz do określania kierunku prawdziwej i atrakcyjnej narracji, którą Polska ma się posługiwać. Nadal jednak Polski nie charakteryzuje żaden spójny obraz. Mamy umiarkowanie dobrą opinię i nijaki wizerunek…


…a przecież:


POLSKA kompetencjami stoi


Mamy w Polsce znakomitych inżynierów, naukowców, specjalistów z wielu dziedzin. Mamy też wybitnych menedżerów, których wiedza i wysokie kompetencje pozwalają na sprawne funkcjonowanie w środowisku, którego rytm wyznaczany jest przez cykliczne i wielokierunkowe zmiany.
Polscy menedżerowie to ludzie o szerokich horyzontach intelektualnych, wykazujący się kreatywnością w działaniu i odwagą w podejmowaniu trudnych decyzji.  Są otwarci na innowacje w nauce i biznesie. Mają wewnętrzną niewymuszoną potrzebę samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich wiedza, wszechstronność oraz umiejętności przyczyniają się do sukcesów Polski na świecie.


POLSKA przedsiębiorczością stoi


Przedsiębiorczość to bez wątpienia narodowa cecha Polaków. Polacy biorą udział i często są laureatami światowych konkursów w branży medycznej, technologicznej czy informatycznej.  Współtworzą największe projekty biznesowe i badawcze, pracują w międzynarodowych zespołach naukowych.                                                                                                                                              
Polska gospodarka nie należy do najprężniej rozwijających się i nie jest ekstremalnie innowacyjna, ale ukształtowana jest przez wykształcenie, pracowitość, talent oraz upór w dążeniu do celu.  Branże, które w ostatnich latach stają się strategiczne dla gospodarki powinny mieć środowisko sprzyjające rywalizacji na światowych i europejskich rynkach, bez żadnych kompleksów z naszej strony.


POLSKA potencjałem stoi


Polacy, zwłaszcza młodzi, to ludzie z wizją, pełni pasji, pomysłów i wytrwałości, których projekty i rozwiązania przyczyniają się do budowy nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju. Polska dysponuje znaczącym potencjałem intelektualnym i rozwojowym, który należy efektywnie wykorzystywać w obszarach dających mu rzeczywiste szanse sukcesu. Nasza wiedza i wszechstronność to największy potencjał do tego, by być żywym nośnikiem pozytywnych cech i wyróżników marki  POLSKA.

PROJEKT ANTONI


Idea Projektu Antoni narodziła się podczas jednej z wielu podróży zagranicznych, przy okazji  kolejnego bolesnego zderzenia ze smutną rzeczywistością identyfikującą Poland z Holland…


Autorem Projektu jest Marcin Rudziakowicz, przedsiębiorca, wizjoner i optymista, który swoją pomysłowością, pasją i zaangażowaniem inspiruje otoczenie do zmian. Projekt otrzymał imię zasłużonego dla ojczyzny Patrioty, Antoniego Rachwalskiego, dziadka Marcina.
Jesteśmy dumni z faktu, że Projekt Antoni na początku roku otrzymał na Gali Outsourcingu wyróżnienie Fundacji Pro Progressio za popularyzację polskich firm, międzynarodowy outsourcing kompetencyjny oraz promocję polskich kompetencji Zarządzania, IT i Project Managementu na rynkach międzynarodowych.
Celem nadrzędnym Projektu Antoni jest promowanie polskich kompetencji i know-how na arenie międzynarodowej. To właściwa perspektywa i odpowiedni pryzmat, przez który Fundacja Antoni chce wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i Polaków zagranicą.
Cele, które postawiła przed sobą Fundacja skupione są wokół szeroko pojętych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej gospodarki, biznesu i nauki. Działania realizowane w ramach Projektu przyczynić się mają do zmiany sposobu myślenia o Polsce i Polakach, wzmocnić nasz pozytywny odbiór zagranicą oraz stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania.


Projekt Antoni będzie silnie skoordynowanym działaniem nie tylko na płaszczyźnie krajowej ale również europejskiej. Adresowany jest więc do szerokiego grona przedsiębiorców, organizacji i instytucji  zainteresowanych promocją Polski, polskich kompetencji oraz młodych polskich talentów, w obszarach będących w głównym zainteresowaniu projektu, czyli: IT, Zarządzania oraz Project Managementu.
Pierwszym etapem realizacji Projektu będzie badanie przeprowadzone  wśród zagranicznych Przedsiębiorców i Inwestorów, Ekspatów w Polsce oraz zagranicznych Studentów z programu ERASMUS, którzy przy pomocy ankiety zweryfikują opinie, poglądy oraz doświadczenia wynikające z ich współpracy z polskimi pracownikami specjalistycznymi oraz przedsiębiorcami.  Etap początkowy projektu zakłada przeprowadzenie badania pilotażowego w Anglii, Francji oraz Niemczech. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowały m.in. British Polish Chamber of Commerce, Polish City Club in London, AHK - Deutsch - Polnische Industrie- und Handelskammer, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz inni.


Kolejne etapy skupione będą wokół przygotowania raportu podsumowującego badanie, analizie wyników oraz organizacji cyklu spotkań i warsztatów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.
Uwieńczeniem pierwszej edycji Projektu będzie uroczysta konferencja połączona z  galą  wręczania statuetek Antoni w kategoriach Enterprise  oraz PM Talent.  Będzie to  również doskonała możliwość do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz wysłuchania rekomendacji specjalistów dotyczących współpracy na rynkach międzynarodowych.
Fundacja Antoni  mocno identyfikuje się z wizją promocji Polski poprzez koncentrację na kompetencjach, know-how oraz tych cechach Polaków, które stanowią największy potencjał do zbudowania wyróżnialnego i atrakcyjnego wizerunku oraz spójnego obrazu Polski  na rynku lokalnym i zagranicznym.
Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, podmioty społeczne i gospodarcze oraz instytucje.

KONTAKT:

Diana Laskowka- Project Manager, tel. +48 530 367 763, e-mail: biuro@antoniproject.com
Agnieszka Rzeczkowska, tel. +48 793 777 363
www.antoniproject.com (strona w budowie)

Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 48
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank