biznesowy.netStrefa Użytkownika

Akceptacja Regulaminu

1. Administratorem portalu jest Agencja Reklamowa Quiet Axis, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 53.

2. Wszelkie przekazane przez Użytkowników portalu treści podlegają ochronie prawnej. Na podany adres e-mail nie będą wysyłane wiadomości inne niż związane z funkcjonowaniem portalu. Zabrania się udostępniania treści osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Administratora.

3. Treści zamieszczane mogą być wyłącznie przez Firmy. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Zamieszczanie treści (prezentacje, artykuły i inne) w katalogu jest płatne i moderowane przez Administratora. W polu "Nazwa firmy" należy podać prawidłową nazwę dodawanej firmy.

3. Zabronione jest dodawanie (skutkuje odrzuceniem wpisu):

- stron innych niż firmowe,
- wpisów do nieodpowednich podkategorii,
- stron będących w budowie,
- podstron, poddomen (dopuszczalne są jedynie domeny pierwszego rzędu)
- stron o treści erotycznej, pornograficznej, rasistowskiej, faszystowskiej, naruszającej w jakikolwiek sposób obowiązujace prawo.

4. Administrator ma prawo do odrzucenia lub usunięcia wpisu bez podania przyczyny i/lub powiadomienia.

5. Umieszczane treści nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczaną treść, w tym także za wystawiane opinie przez pozostałych Użytkowników. Wszelkie ewentualnie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

Zgadzam się
Nie zgadzam się
Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 48
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank