Login: Hasło:
   Zapamiętaj mnie w: Portal biznesowy.net
Zarejestruj  |  Zapomniałem hasła
Portal Biznesowy.net dla firm - INTERNET DLA BIZNESU!III Ogólnopolska Konferencja : Państwo a gospodarka

Portal Biznesowy.net jest Patronem

III Ogólnopolskiej Konferencji: Państwo a gospodarka
24-25 października, Grudziądz


„III Ogólnopolska Konferencja: Państwo
a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej”Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UMK i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w III edycji Konferencji Państwo a Gospodarka.  Trzecia edycja, zatytułowana Państwo a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, koncentruje się na swobodzie działalności gospodarczej i jej ograniczeniach, małych i średnich przedsiębiorstwach, współpracy sektora publicznego i prywatnego, a także innych istotnych problemach z zakresu wykonywania działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Konferencja odbywać się będzie 24-25 października 2014r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu, przy ul. Sienkiewicza 22. Budynek usytuowany jest w ścisłym centrum miasta, w samym centrum grudziądzkiej starówki.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski. Udział w niej jest bezpłatny.

Oficjalny program konferencji zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu konkursu na wystąpienie — na początku października 2014 r.  Planowane panele:
1. Reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce de lege lata i de lege ferenda
2. Swoboda działalności gospodarczej w Polsce i innych krajach UE
3. Pozycja prawna małych i średnich przedsiębiorstw
4. Współpraca publiczno-prywatna jako szansa dla przedsiębiorców w dobie kryzysu
5. Zawody regulowane w Polsce
6. Racjonalizacja regulacji prawnej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce


Konferencji towarzyszyć będą szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

Grupa docelowa: podmioty zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej
Tematyka*: 1. Formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej
2. Forma prowadzenia działalności; rejestracja w KRS lub CEiDG
3. Podejmowanie i prowadzenie działalności podlegającej reglamentacji
4. Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy w kontekście USDG
5. Kontrola przedsiębiorców przez organy państwowe
* Wyliczenie tematów ma charakter przykładowy. Organizatorzy nie gwarantują, że wymienione kwestie zostaną poruszone podczas szkoleń.

Najnowsze informacje o konferencji dostępne są na:
www.panstwoagospodarka.umk.pl
www.facebook.com/panstwoagospodarka


Zapraszamy!

DANE KONTAKTOWE:                                                     
Marcin Żurawski, Prezes KNPPG:                              
e-mail: konferencja.pag@gmail.com
tel.: +48 695 241 231


Polecamy!


Popularne frazy
Statystyki Portalu
  • Oczekujące prezentacje: 48
  • Kategorie główne: 15
  • Podkategorie: 268
Firmy wg. PageRank